Sidor

onsdag 4 maj 2011

övervikt ökar risken för demens

Läste just en artikel på dn.se där övervikt sägs vara en av riskfaktorerna för att utveckla demens. Enligt artikeln löper en överviktig 50-åring 80 procent högre risk än en normalviktig jämnårig att drabbas av demens eller Alzheimers som äldre. Artikeln hänvisar till en studie som gjorts på 8500 svenska tvillingar. Enligt forskarna bakom studien finns det flera föklaringar till den ökade risken. Högt blodtryck och åderförkalkning är följdsjukdomar till övervikt som ökar risken för demens. De menar även att proteiner som skapas i kroppsfettet sätter igång inflamatoriska processer. Stress leder till ökad kortisolhalt och även det kan påverka viktiga funktioner i hjärnan.

Bild från http://www.janusinfo.se/ (Medicinskt kunskapscentrum Stockholms läns landsting)

Varje gång jag läser en vetenskaplig artikel som visar på alla hälsorisker som övervikt för med sig blir jag tacksam över att jag har bestämde mig för att göra en gastric bypass operation. För varje kilo jag går ner förbättras min hälsa och chansen att jag ska få leva ett långt och friskt liv ökar.

Det ger också ett annat perspektiv på den tidvis hätska debatten om överviktskirurgins vara eller icke vara. Samhället måste ta krafttag för att stävja fetmaepedemin. Det behöver absolut göras satsningar på förebyggande dietister, mer motion på förskolor och skolor och initiativ som på sikt kan leda till att färre människor blir överviktiga. Men för de som redan har hunnit bli överviktiga så räcker inte alltid hjälp med kost och motion. Därför är landstingens ökade satsningar på överviktskirurgi en viktig pusselbit i kampen mot fetma. 
http://intressant.se/intressant
http://bloggkartan.se/registrera/23145/stockholm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar