Sidor

tisdag 17 maj 2011

Svenska studier söker orsakssamband för folksjukdomar

DN har de senaste veckorna haft en intressant artikelserie om folksjukdomar. I torsdags publicerades en artikel om hur flera pågående svenska studier syftar till att undersöka vilka som har ökad risk att drabbas av folksjukdomar och varför.

Uppsala och Lunds universitet driver tillsammans den allra största, Epihealth, som ska följa 300 000 svenskar under flera deccenier. Syftet med studien är att hitta orsaker bakom flera av våra vanligaste folksjukdomar t.ex. diabetes, depression, cancer, demens och hjärt-kärlsjukdomar. Enligt Lars Lind, ansvarig läkare för studien i Uppsala, räcker det inte med att titta på miljöfaktorer och livsstil eftersom dessa sjukdomar är ärftliga. I Epihealth studien ska man istället söka samband mellan livsstil och genetik. Förhoppningsvis kan det leda till mer individuella hälsoråd då forskarna hoppas kunna ta reda på vilka som t.ex. behöver motionera för att undvika hjärtinfarkt.

http://intressant.se/intressant
http://bloggkartan.se/registrera/23145/stockholm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar